מי שמכיר אותי יודע שאני נבוך מאוד לשתף שבחים על עצמי. אני חושב שאדם צריך להוכיח את עצמו בפועל, במעשה, ולא באמצעות שבחים קודמים. אלא שלגבי אנשים שלא מכירים אותך וזקוקים לרושם ראשוני על מנת לקבל ביטחון שיכולים לצאת איתך למסע משמעותי, הם מבקשים לראות המלצות. אז מתוך מכתבים מופלאים ויפים שקיבלתי במהלך השנים מתלמידים מכל גוני הקשת הישראלית, בחרתי לשתף מספר מועט של קטעים, שניתן לשתפם.

המסע הקרוב יוצא בע"ה בתאריך 14.10.2018. לדף המסע לחצו כאן