מאמרים משפטיים ארוכים שפרסמתי במהלך השנים:

  1. שי שגב, "רכישת דירה "יד שניה" – לצלוח את שדה המוקשים בחי"ים", מקרקעין ג/6, 89 (2004).
  2. שי שגב, "רשות במקרקעין במשקפי "טכניקת האיפוס" (בעקבות ע"א 7139/99 אלוני נ' ארד)", מקרקעין ג/4, 23 (2004).
  3. שי שגב, "פירוק שיתוף של איגוד מקרקעין", מקרקעין ב/6, 19 (2003).
  4. שי שגב, "העבירות והגבלתה – בין קניין לחיוב (בעקבות פס"ד חיים נ' חיים)", מקרקעין ב/4, 2 (2003).
  5. שי שגב, "נגנזה הלכת בנק אוצר החייל (בעקבות פס"ד גנז נ' בריטיש וקולוניאל)", מקרקעין ב/3, 30 (2003).
  6. שי שגב, "נקיטת הליכי הבראה, פירוק פשיטת רגל – כשימוש לרעה בהליך שיפוטי", תשקיף א, 89 (2002).
  7. שי שגב, "על היחס שבין חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו לבין תקנות סדר הדין האזרחי והסעדים הזמניים", המשפט ב', 48 (1994).

כתיבת תגובה