שי שגב, "העבירות והגבלתה – בין קניין לחיוב (בעקבות פס"ד חיים נ' חיים)", מקרקעין ב/4, 2 (2003).

להורדת המאמר

העבירות והגבלתה
העבירות והגבלתה

העבירות והגבלתה דף ראשון

כתיבת תגובה