פרקים בדיני קניין חלק א' מאת עו"ד ד"ר שי שגב drshaysegev
פרקים בדיני קניין חלק א' מאת עו"ד ד"ר שי שגב drshaysegev
הספר "פרקים בדיני קניין" מאת עו"ד ד"ר שי שגב. drshaysegev
הספר "פרקים בדיני קניין" מאת עו"ד ד"ר שי שגב. drshaysegev

הספר שמאות רבות של סטודנטים ואף עורכי דין נעזרו ונעזרים בו בתחום המורכב של דיני הקניין.

חלק א' כולל את הפרקים:

1. מבוא

2. הבעלות והיקפה

3. דרכי יצירת הבעלות

4. שימוש לרעה בזכות הקניין

5. יחסי שיתוף

6. פירוק השיתוף

7. הבית המשותף

נספח תרגילים, בחינות ופתרונות לדוגמה.

 

כתיבת תגובה