ספר המשך הכולל פרקים נוספים בדיני הקניין בצירוף דוגמאות, תרשימי זרימה, תרגילים ופתרונות מלאים לדוגמה. בספר דיון נרחב בדיני הבטוחות והשיעבודים, הערות אזהרה, עסקאות נוגדות ותקנת השוק.

ניתן להזמין את הספרים בטלפון או באמצעות האתר

 

הספר פרקים בדיני קניין חלק ב' מאת עו"ד ד"ר שי שגב drshaysegev
הספר פרקים בדיני קניין חלק ב' מאת עו"ד ד"ר שי שגב drshaysegev
הספר פרקים בדיני קניין חלק ב' מאת עו"ד ד"ר שי שגב drshaysegev
הספר פרקים בדיני קניין חלק ב' מאת עו"ד ד"ר שי שגב drshaysegev

כתיבת תגובה