שי שגב, "על היחס שבין חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו לבין תקנות סדר הדין האזרחי והסעדים הזמניים", המשפט ב', 48 (1994).

קישור למאמר המלא

קישור למאמר המלא בפורמט עיתון

חוק יסוד כבוד האדם והזכויות הדיוניות
חוק יסוד כבוד האדם והזכויות הדיוניות

כתיבת תגובה