שי שגב, "נגנזה הלכת בנק אוצר החייל (בעקבות פס"ד גנז נ' בריטיש וקולוניאל)", מקרקעין ב/3, 30 (2003).

להורדת המאמר

הלכת גנז

עסקאות נוגדות - הלכת גנז

עסקאות נוגדות – הלכת גנז

 

כתיבת תגובה