שימוש לרעה בהליכי פירוק ופשיטת רגל
שי שגב, "נקיטת הליכי הבראה, פירוק פשיטת רגל – כשימוש לרעה בהליך שיפוטי", תשקיף א, 89 (2002).

שי שגב, "נקיטת הליכי הבראה, פירוק פשיטת רגל – כשימוש לרעה בהליך שיפוטי", תשקיף א, 89 (2002). 

שימוש לרעה בזכות הפירוק
שימוש לרעה בזכות הפירוק

כתיבת תגובה